Misja

Jesteśmy zespołem kwalifikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego z wieloletnim już doświadczeniem zawodowym i naukowym. Uznaliśmy, że wspólnie działając, możemy przyczynić się nie tylko do umniejszenia dolegliwości cierpiących osób, lecz także możemy różnymi działaniami promować wartości higieny psychicznej dla wszystkich.

Każdy z nas w sposób indywidualny formuje swoje umiejętności, doskonaląc warsztat m.in. poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych kongresach, seminariach i szkoleniach. Jednocześnie jako zespół opowiadamy się zarówno po stronie ponowocześnie rozumianej humanistycznej refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem, jak i – ścisłej i sprawdzalnej wiedzy przyrodniczej. W centrum naszej uwagi jest osoba i jej środowisko, a wszelkie problemy traktujemy jako szczególną fazę życia, w której można sensownie redukować obciążenia i problemy.

W codziennej pracy przestrzegamy zasad medycyny opartej na dowodach klinicznych (evidence-based medicine) i praktyki terapeutycznej spójnej z uniwersalnymi wartościami. Swoją pracę systematycznie poddajemy interwizji (merytoryczne dyskusje w zespole) i superwizji (konsultacje zewnętrzne u uznanych specjalistów). Także staramy się ewaluować naszą efektywność.

W ramach naszych kompetencji szczególne miejsce zajmują trudności dotyczące osób w wieku rozwojowym i senioralnym, osób wykluczanych z różnych powodów, traumatyzowanych, osób przynależących do rozmaitych współcześnie zaznaczanych mniejszości, osób alienowanych, osób mających niejednoznaczną tożsamość.

Nasza Poradnia jest firmą komercyjną działającą bez kontraktu z NFZ. Utrzymujemy się z z opłat za wykonywaną pracę. Jesteśmy w stanie udostępnić nasze usługi w niższej cenie niektórym osobom odpowiednio do tego, na ile inne osoby uznają za właściwe, by zapłacić wyższą cenę.